Workshops

Vi tilbyder en række workshops, som spænder så vidt, at mange interesser er tilgodeset. Workshops afholdes på centrale lokationer i Aarhus og oplyses på Skolemødet.

1: Fairhuset - unge stemmer bestemmer

Workshopbeskrivelse

Hvad er Fairhuset svar på, og hvordan kan efterskolefolk bruge huset og lade sig inspirere til udvikling hjemme på skolerne?

Workshopholder

Gritt Rhinstrøm Kristensen, projektchef Fairhuset

2: Fællessang - Hvorfor synger vi?

Workshopbeskrivelse

Hvorfor synger vi - og hvorfor er det vigtigt at give sangskatten som en gave til de unge? Vi synger nye og gamle sange, som vi synes, de unge skal møde - krydret med fortællinger, fakta og røverhistorer om sangene og deres mennesker.

Workshopholder

Per Krøis Kjærsgaard, tekstforfatter, komponist, forstander og Christian Hougaard-Jakobsen, forstander.

3: Fællesskaber er magiske - men hvad skaber dem?

Workshopbeskrivelse

Dette seminar undersøger, hvordan et fælles tredje i form af troen på Gud kan være med til at danne dynamiske og meningsfyldte fællesskaber.”

Workshopholder

Anders Bjerregaard, undervisningskonsulent IMU

4: Kirkens Korshær - uden for fællesskab

Workshopbeskrivelse

Hvad gør et fællesskab omkring stoffer og rusmidler for og imod de mennesker, der mærker denne ”Magi”. Foredrag om Kirkens Korshærs arbejde blandt unge misbrugere. Rundvisning på lokaliteter i Århus. 

Workshopholder

Kirkens Korshær i Århus.

5: Digital dannelse

Workshopbeskrivelse

Workshoppen handler om i hvor høj grad og hvordan digital dannelse kan bidrage til at imødegå de udfordringer for fællesskab, trivsel og selvbestemmelse, som de digitale medier skaber. Kender vi de teknologiske, forretningsmæssige, sociale og psykologiske mekanismer, som er på spil i de digitale teknologier, kan det styrke vores modstandsdygtighed, og netop dét er der behov for i en digital tid.

Workshopholder

Mads Vestergaard, filosof, forfatter & foredragsholder, Ph.d. i digitale medier og demokrati.

6: Modreplik til Fællesskabers Magi 

Workshopbeskrivelse

Lad os droppe både individ- og fællesskabsfundamentalismen og finde et godt, nyt sted: det fælles tredje. Det starter med at GØRE sammen.

Workshopholder

 Jørgen Kvist Jensen, generalsekretær i KFUM og KFUK.

7: Om fællesskabers magi og Hartmut Rosa

Workshopbeskrivelse

Peter Lodberg tager tråden op fra formiddagens oplæg og udfolder sine tanker om fællesskabets magi ud fra Hartmut Rosas resonansbegreb.

Workshopholder

Peter Lodberg, professor MSO.

8: Ung efter Corona

Workshopbeskrivelse

Ida Wentzel har forsket i børn og unges reaktioner på coronatiden. Mange oplevede sig sat på pause og har efter corona oplevet nye barrierer for at komme i fællesskab med andre.

Workshopholder

Ida Wentzel, cand.mag, PhD, lektor.

9: PovertyWalk i Aarhus

Workshopbeskrivelse

En PovertyWalk er en byvandring gennem det moderne Aarhus sammen med en socialt udsat, hjemløs eller tidligere hjemløs guide.

Turen bygger på en personlig fortælling om livet på gaden med de mange udfordringer, det indebærer, men det er også et indblik i de vigtige institutioner, tilbud og mødesteder for de udsatte i Aarhus.

Jo mere nysgerrige man er på guiden og de hjemløse i Aarhus, des mere spændende bliver turen. 

Workshopholder

Gadeliv i Aarhus / Rune Thorslund, projektleder.

10: Store fortællinger

Workshopbeskrivelse

Vi skal høre fortællingen om Dostojevskij og sammen sætte de store fortællinger i perspektiv til magiske fællesskaber. Hvad kan Dostojevskij bidrage med ind i værdierne omkring fællesskab?

Workshopholder

Christina Phillipstatt, sognepræst og fortæller.

11: Synd for begyndere

Workshopbeskrivelse

Der er mange, der har svært ved at forholde sig til, at man laver fejl. Det emne berører Kristian Bøcher i sin Bog: ”Synd for begyndere” - og på denne workshop som en ramme.

Workshopholder

Kristian Bøcher, sognepræst og forfatter.

12: Vi er efterskole for alle Danmarks unge – eller?

Workshopbeskrivelse

Vores evne – eller mangel på samme - til at bidrage til inklusion og integration af flygtninge og indvandrere i vores skoleform. Kan og skal vi tage del i det?

Workshopholder

Mie Juul Ingerslev, projektleder Efterskoleforeningen.

Workshops på Skolemødet 2021

Workshops

Oplægsholdere til Skolemødet

Oplægsholdere

Tilmelding til skolemødet  2021

Tilmelding

Download folder fra Skolemødet 2021

Download folder