Inspiration og fællesskab for efterskolerne

Årlige møder og inspirationsdage for ansatte på efterskolerne

Efterskoler med tilknytning til folkekirken har et stærkt fundament, som giver os et grundlag at mødes og inspireres af.

Ansatte på skolerne byder ind med temaer og indhold, som et udvalg arbejder videre med, så vi hele tiden sikrer, at vi er tidsvarende.

Der er en åben mulighed for at indtræde i udvalg og opstille til valg i bestyrelsen.

Venlig hilsen

Formand for sammenslutningen

Martin Aamann, forstander på Vesterbølle Efterskole

E formand@esfk.dk