Fællesskabets magi

- giv noget, for at få noget igen!

Efterskoler med tilknytning til Folkekirken

De omkring 25 efterskoler bygger alle på den kristne kulturarv og har forkyndende elementer i dagligdagen på forskellig vis med bøn, sang, debat og fordybelse.

Efterskolerne med tilknytning til folkekirken ønsker at rumme alle, og de har fokus på at give eleverne mulighed for at drøfte livets store spørgsmål - samt vove at levere svar på dem. 

 

Læs mere