Fællesskabers magi

- vi gør noget SAMMEN!

Efterskoler med tilknytning til Folkekirken

De omkring 25 efterskoler bygger alle på den kristne kulturarv og har forkyndende elementer i dagligdagen på forskellig vis med bøn, sang, debat og fordybelse.

Efterskolerne med tilknytning til folkekirken ønsker at rumme alle, og de har fokus på at give eleverne mulighed for at drøfte livets store spørgsmål - samt vove at levere svar på dem. 

 

Læs mere

Workshops på Skolemødet 2021

Skolemødet '23

Oplægsholdere til Skolemødet

Skolernes adresser

Tilmelding til skolemødet  2021

Præst & Konfirmand

Download folder fra Skolemødet 2021

Kontakt