Oplægsholdere

Fællesskabers magi

Peter Lodberg er professor i teologi på Aarhus Universitet og tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og Svend Brinkmann er professor Ph.d. i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet vil give oplæg om emnet. 

Nedenfor kan du læse mere om vores gæster.

Peter Lodberg

Hartmut Rosa fik i 2021 et gennembrud i Danmark med sin bog ”Resonans – en sociologi om forholdet til verden”. Heri skriver han om de øjeblikke, hvor tråden til verden begynder at vibrere intensivt, hvor vores forhold til verden ånder, og vi mærker, at vi bebor en syngende verden, men også om hvordan verden kan blive stum for os, fordi vi udpiner den med den moderne forøgelses- og vækstlogik.

Peter Lodberg, professor i teologi på Aarhus Universitet, og tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, har et indgående kendskab til Hartmut Rosa og vil sætte os ind i Rosas begrebsverden, så vi kan bruge det i arbejdet som værdibårne skoler.

Svend Brinkmann

Individ og fællesskab som hinandens forudsætninger

Er det lykkelige liv et, hvor man er sin egen lykkes smed, eller måske snarere et, hvor man forsoner sig med sin skæbne?

Som mennesker har vi et potentiale til at tænke både dybt og kritisk, men det er sjældent, at der gives tid og rum til det. I det moderne accelerationssamfund skal der nemlig konstant produceres, konsumeres og optimeres, og vi bombarderes løbende med indtryk fra medierne, reklamer og sociale medier – så hvornår kan vi egentlig tænke?

Hvad er konsekvenserne for menneskelig integritet, loyalitet og pligtfølelse, når man konstant skal være i udvikling? Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og ”mærke efter”? Og hvilke alternativer findes for mennesker, der ikke hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med sig selv? Svend Brinkmann introducerer en tænkning, der betoner sindsro, værdighed og pligt som modgift mod nutidens udviklingstvang.

Northern Assembly

 Vi synger, når vi hylder livets begyndelse, når vi siger farvel til et liv, når vi sejrer, fejrer, men også når vi frygter. Den styrke, der opstår i det sidste - i at synge sammen, når jorden skælver har inspireret den århusianske kvartet Northern Assembly’s nye sange. Med deres nye album The Choir of Trembling Hands hæver Northern Assembly stemmerne i et kald til håbets helende kraft.

Igennem vores liv, ved monumentale begivenheder i det lille som store fællesskab, følger sangene os – som fortællinger og vidnesbyrd om sorg, lindring, frisættelse, hyldest og glæde. 

Vær med til en koncert, hvor skønheden er i højsædet, når Northern Assembly og deres stærke og velsyngende kor løfter taget med klang og sang.

Northern Assembly er: Dina Dánialsdóttir, Andreas Bevan, Jesper Smalbro og Jens Hedegaard.

Workshops på Skolemødet 2021

Workshops

Oplægsholdere til Skolemødet

Oplægsholdere

Tilmelding til skolemødet  2021

Tilmelding

Download folder fra Skolemødet 2021

Download folder