Skolemødet 2023

Kære forstander

På baggrund af evalueringen af Skolemødet 2021 så overvejer vi, at lave Skolemødet 2023 til et heldagsarrangement.

Flere skoler meldte tilbage, at man kunne ønske sig mere tid til at netværke med de øvrige skoler. Det er svært at finde tid til det i det nuværende program. Vi forsøger i det kendte program, at fordele de tilmeldte ved formiddagsbordene, så der er lidt tid til at tale sammen på tværs af skolerne. Under foredragene, frokosten og i workshopsene er det begrænset, hvor meget tid, der er til at tale sammen.

Vi ved, at flere af skolerne tager ud i byen og spiser sammen, når Skolemødet er slut fredag eftermiddag. 

Vores forslag, som vi ønsker en tilbagemelding på, går derfor ud på, at vi i stedet arrangerer fællesspisning et centralt sted i Århus med lækker mad og koncert – hvilket naturligvis vil medføre en merpris på arrangementet.

Vi forventer, at dagen slutter ca. kl. 23.00.

Hvis der er opbakning til dette, så vil vi arbejde videre med idéen.

Med venlige hilsner Udvalget for Skolemødet 2023

Jonas Langborg Hejsel, Hardsyssel Efterskole
Niels Martin Hougaard Sørensen, Lystruphave Efterskole
Christian Hougaard-Jakobsen, Midtsjællands Efterskole
Morten Horsholt Mikkelsen, Nøvlingskov Efterskole

Sidste frist for besvarelse af forhåndstilkendegivelsen er onsdag d. 28. september.

Forhåndstilkendegivelse Skolemødet 2023

Vi ønsker en forhåndstilkendegivelse på følgende:

Vi deltager i Skolemødet 2023, fredag d. 17. november:

Hvis nej, behøver du ikke svare på mere.

Vi vil gerne deltage i fællesspisning og koncert om aftenen, dvs. at et heldagsarrangement er fint med os: