...

Skrødstrup Efterskole 01

Skrødstrup Efterskole 01

Skrødstrup Efterskole


Fællesskab og venner for livet!

Dyrk din passion og vær en del af et fantastisk fællesskab! Outdoor, eSport, #Foto, Psykologi, Fitness og Ridning. 10. All In er vores prøvefri iværksætterklasse. 10. Choice lader dig vælge en studieretning der passer til dig. Dyrk dine interesser og bliv en del af et stærkt fællesskab. Få oplevelser i verdensklasse!

På Skrødstrup Efterskole møder du mange forskellige mennesker, da vi har mange forskellige linjefag, valgfag, hold og klasser. Du vil få en hverdag, hvor den boglige undervisning veksler med spændende aktiviteter på linjerne. Vi har niveaudelt undervisning i dansk, matematik og engelsk. Niveaudelt undervisning betyder, at du kommer til at gå på et hold i det enkelte fag, der passer til netop dig. På den måde, får du en faglig standard, der passer til dit niveau. Du har altså mulighed for at komme videre derfra, hvor du er – rent fagligt!

Fællesfag for alle: Fællestimer, sangtimer, middagssamlinger og fortælletimer.

I løbet af året vil der være en lang række af arrangementer og ture, der gør at man kommer til at lære alle at kende og dermed får opbygget et godt og stærkt fællesskab med hinanden.

Faglig, social og menneskelig udvikling

Vi har plads til ca. 86 elever, der er fordelt på gange, hvor de fleste er 2-mands værelser og enkelte er 3-mands værelser. Vi har super gode faciliteter ude som inde, fx multibane, bål og shelterplads, dagligstue med pool, bordtennis, brætspil, playstation, mm., hyggelige kroge med sofaer rundt på skolen og renoverede værelser. Skolen er røgfri. 

Skolen er en kristen efterskole med rod i den danske folkekirke. Vi bygger på det kristne livs- og menneskesyn med den grundholdning, at alle er lige meget værd.

Skrødstrup Efterskole vil udfordre dig på mange områder, både fagligt, socialt og menneskeligt. Vi er en skole hvor der er frihed under ansvar og lægger stor vægt på dannelse og din personlige udvikling og oplevelse af medansvar. Vi har fokus på gode værdier som hensyn, samarbejde, ærlighed og respekt for hinanden.

Bæredygtigt fællesskab

På Skrødstrup Efterskole ønsker vi at inspirere, opmuntre og udfordre dig til at blive mere bæredygtig. Vi ønsker sammen med dig at gå foran og træffe bæredygtige beslutninger og ved at sætte FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling på dagsordenen både i teori og praksis.


Linjefag og valgfag

Du har stor indflydelse på din hverdag og dit skema, når du er elev på Skrødstrup. Du kan kombinere både linjefag og en lang række af valgfag, afhængig af dine interesser og dine ambitioner indenfor forskellige områder.

På Skrødstrup venter der mange spændende oplevelser!

Indmeldelse

Gå på vores hjemmeside – skrodstrup.dk – og læs mere om os.

Under optagelse i menuen kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at søge en plads på Skrødstrup. Du er også velkommen til at ringe på 9855 0144 eller skrive til skrodstrup@skrodstrup.dk for at booke en rundvisning.

Adresse WEB Sociale medier Kort