...

Inspirationsdag

Inspirationsdag

Samtalen om livets store spørgsmål mellem efterskole og elev


Inspirationsdag for folkekirkelige efterskoler i Aarhus

Der var latter, eftertænksomhed og kollegial sparring, da 30 efterskolefolk mødtes i Aarhus til inspirationsdag. Det handlede om samtalen med eleverne om livets store spørgsmål og kristendommen. For hvordan møder en kirkelig efterskole egentlig en elev, som slet intet ved om kirke og tro?

Plads til tro og tviv

”Hos os er det vigtigt, at der er plads til troen på vores skole”, siger Johannes Pedersen, der er forstander på Hestlund Efterskole og medarrangør. ”Samtidig føler vi en stor forpligtelse til at møde alle elever der, hvor de er.”

Omtrent 60% af eleverne på Hestlund Efterskole kommer fra hjem, hvor kirke og tro er en naturlig del af livet, og mange vælger specifik skolen pga. dens kristne ståsted. Omvendt er kirke og tro også helt nyt for mange af eleverne.

”Det giver os den spændende udfordring, at vi både skal kunne rumme og tale med elever, der har kristendommen som en naturlig referenceramme, og dem der synes, at det med tro nærmest er lidt eksotisk.”

Johannes Pedersen oplever stor nysgerrighed og åbenhed de unge imellem – både i forhold til tro og til tvivl. ”Det er her, det er rigtig interessant for os som skole både at have det faste ståsted i kristendommen og kunne rumme den forskellighed, vi har i vores samfund,” siger forstanderen.

Stor gruppe fra ikke-kirkevante hjem

Peter Munk Povlsen, der er forstander på Tommerup Efterskole er også glad for at være tilstede på dagen:

”For os er det meget vigtigt, at alle kan være der med sine holdninger og sin tro. Så har vi samtidig en tradition og et værdigrundlag, som vi gerne vil formidle. Det er spændende at snakke om de ting med kollegerne fra de andre efterskoler i samme skole-familie.”

Når de voksne snakker sort

Et af de gennemgående temaer på inspirationsdagen var samtalen om livets store spørgsmål med eleven. Hvor de fleste elever få år tilbage havde et minimum af kendskab til kristendommen, er det i dag sådan, at mange stort set ingen forkundskaber har.

”Vi kan mærke, at eleverne nu reagerer på en anden måde, hvis tingene ikke giver mening for dem. Derfor skal vi være enormt dygtige til at være i øjenhøjde med eleverne, når vi taler om livet store spørgsmål,” siger Johannes Pedersen.

”For nogle er det simpelthen sort snak, når vi bruger traditionelle begreber og vendinger som f.eks. nåde, skyld og tilgivelse. Det er en stor og vigtig udfordring at mestre en slags oversættelse til de unges begrebsverden.”

Netop øjenhøjde var da også et gennemgående tema for snakken mellem de deltagende på inspirationskurset. Der blev erfaringsudvekslet og sparret over kaffen i pauserne på tværs af skoler og læreres aldersgrupper.

”Hos os er det aldrig et mål, at nogen skal ende med at synes eller tro noget bestemt,” siger Peter Munk Povlsen. ”Men vi vil rigtig gerne have, at vi faktisk kan forstå, hvad hinanden overhovedet taler om.”

De unge er åbne

”Vi skal altid være åbne og møde eleverne der, hvor de er,” fortæller Peter Munk Povlsen. ”Vi har rigtig meget at lære af dem, så det gælder også om at lytte og forstå deres univers også så godt som muligt. Det er jo i deres univers, samtalen skal foregå.”

Forstander-kollegerne oplever samstemmende en stor nysgerrighed og åbenhed fra de unges side.

”Måske er det fordi tydelige voksne, der f.eks. tør have en holdning eller give udtryk for en tro mange steder i samfundet er en mangelvare,” siger Johannes Pedersen. ”Der er simpelthen for lidt at spille bold opad – det prøver vi at gøre at gøre noget ved.”

Inspirationsdagen - Udtalelse 01 Inspirationsdagen - Udtalelse 03 Inspirationsdagen - Udtalelse 07 Inspirationsdagen - Folder