...

Frøstruphave Efterskole 01

Frøstruphave Efterskole 01

Frøstruphave Efterskole


Eleverne udvikler og udfolder sig

Vi ønsker:

 − at hver enkelt elev skal føle sig elsket og respekteret

 − at hver enkelt elev skal føle sig værdifuld

 − at hver enkelt elev skal føle sig tryg

 − at eleverne skal opleve, at frihed og ansvar er to sider af samme sag

 − at det er i dette ”rum”, vores elever skal trives og udvikle sig

Vi vil gerne se hver enkelt elev udvikle og udfolde sig med netop de evner og muligheder, hun eller han har. Eleverne skal opleve, at der stilles krav til dem, og at vi forventer, at de yder deres bedste.

Vi vil gerne opleve, at eleverne danner deres egne holdninger, så de udvikler sig hen imod voksne og modne unge. At eleverne gennem med- og modspil fra hinanden og fra medarbejderne, får sat fokus på hvilke værdier, de vil lægge til grund for deres eget liv.

Vi vil, at eleverne skal lære, hvad ægte respekt er - ikke frygt, men snarere hensyntagen og forståelse, at eleverne skal opleve betydningen af ordet tilgivelse.

Vi vil, at eleverne skal opleve, at kristendom ikke bare er ord, men en måde at leve sit liv på.


Adresse WEB Sociale medier Kort