...

Finderup Efterskole 01

Finderup Efterskole 01

Finderup Efterskole


Velkommen til Finderup Efterskole

Finderup Efterskole er en specialefterskole for unge mennesker i alderen 14-18 år.

Skolen er oprettet af KFUM & KFUK og Y's Men.

Finderup Efterskole er en lille efterskole med 58 elever. Her er et stærkt fælleskab, som er båret af et kristent værdigrundlag.

Nærhed, støtte og omsorg er nøgleord i dagligdagen. Her er plads til alle og til at være den, man er og udvikle sig derfra.

Undervisningen tager udgangspunkt der, hvor hver enkelt elev er kommet til, og både de boglige og de praktiske fag prioriteres højt. Der er mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve FP9 i dansk og matematik.

Ud over den alsidige undervisning lægger vi vægt på bevægelse og sund kost, da det understøtter både læring og den alsidige personlige udvikling.

Fritiden bliver brugt i fællesskabet i mange forskellige former for socialt samvær med aktiviteter som fx boldspil, bål, spil, cykelture, arbejde i værkstederne og meget mere.

I dette skoleåret har vi tilbudt følgende linjefag:
Byg & Anlæg, Musik & Drama, Friluftsliv, Medie, Håndarbejde, Kok Amok, Træværksted, Kunst, Auto & Metal, Jagt og Idræt.

Adresse WEB Sociale medier Kort