...

Skolemøde 2019 - Forside

Skolemøde 2019 - Forside

Workshops
Skolemødet 2019


1: Tal, så hele foredragssalen lytter

I foredragssalen kan det være svært at ramme og røre eleverne. Workshoppen handler om, hvad der fastholder interesse i ord, krop og stemme, og består af lidt retorisk teori og mange praktiske øvelser.

Workshopholder
Retoriker og forfatter Louise Fischer-Nielsen
www.louisefischer-nielsen.dk

2: Højskole i børnehøjde

Kom med på besøg på verdens første Børnehøjskole og mød forstander Thomas Rauff Krøyer til en samtale om moderne dannelse og hvordan man laver højskole i børnehøjde. Gennem kreative, utraditionelle aktiviteter sætter Børnehøjskolen den danske højskolearv i spil for at vække nysgerrighed og give børn mere mod på livet.

Workshopholder
Forstander Aarhus Børnehøjskole, Thomas Rauff Krøyer

3: Kristendom i litteraturen

Inspiration til danskundervisningen! Litterær modernisme kendetegnes ofte ved et opgør med religion  - men fra Kierkegaard og frem løber også et andet spor i dansk litteratur, nemlig hvad litteraturforsker og sognepræst Anders Thyrring Andersen kalder “kristen modernisme”. En litteratur, der tematiserer kristendommen i samspil med det moderne.

Workshopholder
Sognepræst Anders Thyrring Andersen

4: Tværreligiøs byvandring

I storbyen kan man opleve et miks af ny og gammel religion. Kom med på byvandring med ph.d.-forsker Lars Viftrup i kvarteret omkring Nørre Allé og hør om både de store kirker og de ydmyge kroge langs ruten, hvor alverdens religioner bliver praktiseret - og blive klogere på nogle af de nye religioner, der sætter præg på samfundet.

Workshopholder
Ph.d.-forsker Lars Viftru

5: Nye sange og salmer

Iben Krogsdal er en af de senere års mest markante digtere af nye salmer og sange - og dertil en levende og inspirerende fortæller. Mød hende til workshop om moderne salmedigtning og få inspiration til at synge nyt med eleverne.

Workshopholder
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal

6: Få klimakampen ind på skolen

84 % af efterskoleelever mener, at klima og miljø er det vigtigste politiske emne i dag. Hvordan kan vi imødekomme dette engagement i både undervisningen og skolens drift? Og hvordan kan vi arbejde med klima og miljø ud fra et kristent værdigrundlag? Det er nogle af de spørgsmål, vi undersøger sammen med Mia Toldam Korsgård fra Grøn Kirke. Grøn Kirke er et netværk af grønne kirker, organisationer og skoler med kristent værdigrundlag.

Workshopholder
Mia Toldam Korsgård fra Grøn Kirke

7: Passer kristendommen med vækstsamfundet, hvor alt skal måles og vejes?

Kan økonomiens trold  tæmmes? Skal vi blive ved med at have  økonomisk vækst?. Hvad betyder grådighed for opbygningen af vores samfund og relationerne til andre. Hvordan kan vores  kristne livsopfattelse/tro udfordre os, når vi forholder os til økonomi? 

Workshopholder
Professor Peter Lodberg, Aarhus Universitet.

8: Skyld, skam og gode nyheder?

I vor tid er den traditionelle opfattelse af ret og vrang, begreber som synd og skyld, i høj grad fortrængt fra det offentlige rum. Mange mennesker som ikke forbinder noget meningsfyldt med skyldfølelse, synd og dom kan samtidig opleve en stærk skamfølelse - en følelse af ikke at være god nok og høre til. I kirken har vi modsat en lang og stærk tradition for at tale om skyld og tilgivelse, men hvad gør vi i mødet med skam-kulturen? 

Workshopholder
Keld Dahlmann, International præst, Aarhus Valgmenighed

9: Trivselsgrupper på efterskoler

Hør om trivselsgrupperne, der i nogle kommuner er blevet et stort hit, og overvej om din efterskole skal være med til et udvikle et særligt efterskolekoncept i samarbejde med folkekirken.

Trivselsgrupper er samtalegrupper med fokus på selvværd, skilte forældre, sorg eller et helt fjerde tema. Gruppen er et fortroligt rum, hvor eleverne mødes på indersiden omkring det, der er svært personligt, socialt, familiært m.v. Eleverne sætter ord på det, der fylder. Derved bevidstgøres de om deres situation, og de erfarer, at andre kan genkende stort set alt det, de fortæller, og det reducerer ensomhedsfølelsen. De lærer, at det er godt at sætte ord på sit liv og tale med andre om det.

Workshopholdere
Efterskolelærer Britta Vig Carlsen & stiftspræst for diakoni Steen Andreassen

10: Kommunikation i øjenhøjde Medierne og de unge – hvordan skaber vi indhold med indhold?

På workshoppen lærer du at skabe digitalt medieindhold med værdi. Vi gennemgår kommunikationsjunglens vigtigste begreber og faldgruber. Vi laver øvelser, og du får konkrete redskaber til at skabe både sjov og betydningsfuld kommunikation. 

Workshopholdere
Rasmus Rysgaard ejer af Vostok kommunikation

11: Alkohol i familien

I gennemsnit sidder der to elever i hver klasse, som er vokset op med alkohol i familien. Hvordan kan man som voksen kan hjælpe unge, der er mærkede af et liv med en mor eller far, der drikker? Workshop med Lena Tandrup Esbensen, medarbejder i projekt BRUS, og Signe, der selv er vokset op med alkohol og i dag taler med unge om, hvilke udfordringer det har givet hende.

Workshopsholdere
Lena Tandrup, socialpsykolog i organisationen BRUS, og Signe XX, der selv er vokset op med alkohol i familien

12: Gellerup Kirke – kirke i en mangfoldig verden

Hvordan tilpasser kirken sig en ny virkelighed? Overskrifterne er bla. ”kirke i verden”, brobygning, drømmen om et samfund præget af stærke relationer, hvor tillid, sund nysgerrighed og forskellighed er en berigelse. Vi drømmer om at etablere en folkehøjskole midt i Gellerup og åbne kirken mod den nye bydel. Velkommen til Gellerup. fortæller og indbyder til samtale.

Workshopsholder
Sognepræst Niels Hviid