...

Sædding Efterskole 02

Sædding Efterskole 02

Sædding Efterskole
er også ...


Vi tilbyder undervisning i prøveforberedende fag som dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, geografi, historie, biologi og fysik/kemi. Kristendom, fællestimer samt profil-, interval- og valgfag er obligatoriske for alle skolens elever. Men præcis hvilke boglige fag, du skal have, afhænger af hvilken klasse, du har valgt. Vi tilbyder nemlig både 9. klasse, 10. Erhverv og 10. Gym.

9. Klasse

Helt almindeligt 9. klasses skoleår – med helt ualmindelige rammer for samvær, nærvær, undervisning og udvikling :-)

10. Erhverv

Et praktisk orienteret og retningsafklarende skoleår med flere forskellige praktik- og projektforløb foruden undervisning i dansk, engelsk og matematik. Skoleåret afslutter du med en større projektopgave, der bedømmes eksternt.

10. Gym

Med seks prøveforberedende fag og en undervisningsplan tilrettelagt med vægt på det boglige bliver du godt rustet til de gymnasiale uddannelser – hvis du finder ud af, at det er den retning, du vil gå.

Men kom og besøg os, for her kan du slet ikke undgå at blive begejstret!

Adresse WEB Sociale medier Kort