...

Skolemøde 2019 - Forside

Skolemøde 2019 - Forside

Oplægsholdere
Skolemødet 2019


Livet foregår der, hvor vi retter vores blik hen. Derfor er også efterskolernes vigtigste opgave at træne elevernes evnen til at løfte blikket – fra skærmen og fra spejlbilledet – mod verden omkring dem og mod de mennesker, de er sat overfor.

Vi har bedt Margrete Auken, Sørine Gotfredsen og Christian Hjortkjær komme et hver deres oplæg, hvor de fra deres ståsted byder ind på emnet.

Margrete Auken

Som præst, politiker og medlem af Europaparlamentet har Margrete Auken i en menneskealder engageret sig i politiske slagsmål for et humant samfund.

På Skolemødet vil hun inspirere til, hvordan efterskoler kan tage større samfundsansvar.

Sørine Gotfredsen

Præst og debattør Sørine Gotfredsen er kendt for sine skarpe og ofte kontante analyser af tidsånden.

På Skolemødet vil hun tale ud fra bogen ”Løft blikket – nåde i narcissismens tid” (2015) om, hvordan man bryder selvforelskelsen og finder nåde i ikke hele tiden at skulle forholde sig til sig selv.

Christian Hjortkjær

Teolog, ph.d., forfatter og højskolelærer på Silkeborg Højskole Christian Hjortkjær har som forsker og højskolelærer de sidste år været aktiv i den offentlige debat med sin udfordring af samfundets ensidige fokus på, at unge skal være enestående, unikke og autentiske.

På skolemødet vil han dele sine tanker og udfordre i vores daglige møde med eleverne.