...

Midtsjællands Efterskole 02

Midtsjællands Efterskole 02

Midtsjællands Efterskole
er også ...


Her lærer du noget
- og du lærer at være nogen

Midtsjællands Efterskole er en både boglig og praktisk-kreativ efterskole. Det vil sige, at du her lærer dansk, matematik, engelsk og andre fag, som du kender fra din nuværende skole, men du vælger også en masse udfordringsfag. Vi har niveaudelt undervisning i nogle af de boglige fag. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Vi er særligt stærke på fire felter:

Det handler om at lære – men det handler også om at være. I undervisningen og i hele vores måde at være sammen på, arbejder vi meget med tillid til hinanden og søger at skabe et stærkt fællesskab. Uanset, hvor du står rent fagligt, så ér du noget. Vi tror på, at lige meget om du vil på gymnasiet eller erhvervsuddannelse, så bliver vi mennesker til noget, når vi er sammen og lærer sammen.
Adresse WEB Sociale medier Kort