...

Folkekirke & efterskole

Folkekirke & efterskole

Kære sognekirke


Efterskoler med tilknytning til Folkekirken er et landsdækkende interessefællesskab, og de omkring 30 efterskoler bygger alle på den kristne kulturarv og har i dagligdagen forskellige forkyndende elementer som bøn, sang, debat og fordybelse.

Vi vil gerne med denne flyer gøre konfirmander opmærksomme på muligheden for et positivt tilvalg af en efterskole med en folkekirkelig baggrund. Vi mærker i det daglige, at det har stor betydning for vores elever, at skolerne har et kristent grundlag.

Det er fedt at man kan mærke,
at skolen har et kristent værdigrundlag i den måde, 
man er sammen på. 
              Olivia

Jeg tror, der er et lidt bedre fællesskab på en kristen efterskole,
fordi man har det at være fælles om uanset,
hvilke interesser man ellers har.
              Christoffer

Jeg kan faktisk rigtig godt lide at synge morgensang
og så høre en lille historie fra bibelen. 
Det giver en noget at tænke over,
og jeg tror, man får lidt nogle andre værdier 
end på en almen efterskole.
               Sofus

Samarbejdet med folkekirken

I "Sammenslutningen af efterskoler med tilknytning til folkekirken" vil vi gerne invitere unge på besøg på vores efterskoler, og vi håber, at I vil hjælpe med at nå unge i jeres sogn - især jeres konfirmandhold.

Vores ønske er at bygge videre på det gode arbejde, I præster har taget hul på med konfirmationsforberedelserne - og vi håber, at det er noget, I vil bakke os op i.

Sammenslutningen håber, at I igen i år vil hjælpe os med at fortælle om vores skoler og måske pege på den fælles hjemmeside ( esfk.dk ), hvor I også kan se, hvilke skoler der er med i samarbejdet. Vi har udarbejdet en flyer, som I kan få tilsendt, hvis I blot besvarer denne mail med en postadresse og det antal foldere, I ønsker at få tilsendt. Vi sender gerne. Vi har lavet den i en udgave, så I selv kan printe den ud i A4.

Besøg vores skoler - I er altid velkommen!

Efterskolernes Aften foregår hvert år den anden onsdag i januar klokken 18.00 til 21.00. På Efterskolernes Aften er der åbent hus på efterskoler i hele landet. 

Næste Efterskolernes Aften er 8. januar 2020.

Efterskolernes Dag foregår hvert år den sidste søndag i september klokken 13.00 til 17.00, hvor alle efterskoler i hele landet holder åbent hus.

Næste Efterskolernes Dag er 27. september 2020.

Du er altid velkommen til at kigge forbi
Hvis du skal finde den helt rigtige efterskole for dig, er det en god idé at besøge den eller de efterskoler, du har i tankerne.

Om sammenslutningen

"Sammenslutningen af efterskoler med tilknytning til folkekirken" er en stribe efterskoler, der arbejder for, at det folkekirkelige bliver en del af de unges dannelse, og vi håber, vi kan hjælpe hinanden! Vi er derfor en række skoler, der har etableret et fælles forum med det folkekirkelige som bærende element

Formålet med vort samarbejdsforum er at udveksle erfaringer, lære nyt, lade sig inspirere - netop inden for det speciale, man har som efterskole - det giver mening og muligheder. Alle skoler, der føler sig knyttet til folkekirken, er velkommen.

Vi håber, at I vil hjælpe os med vores ærinde, for vi synes, det er vigtigt! Det er som sagt rigtig svært, at få de unge til også at tage det kristne grundlag med som en faktor i valg af efterskole. Det går meget let op i linjefag og valgfag. Derfor er det vores håb, at I vil være med til, at konfirmanderne også får gjort sig den overvejelse. Det tænker vi, at I kan gøre ved at uddele folderen, vi har lavet.