...

Grejsdalens Efterskole 02

Grejsdalens Efterskole 02

Grejsdalens Efterskole
er også ...


Kreativitet i opgaveløsning og undervisning

Fag og linjer i 8. og 9. klasse
På Grejsdalens Efterskole lægger vi vægt på at være kreative - i opgaveløsning og undervisning. Vi har valgt at fokusere på at være kreative med medier, musik og hænderne. Du har inden for de tre grupper mulighed for at fordybe dig. Du har minimum fire lektioner om ugen, men kan have helt op til 8. Vi elsker musik, skaber kunst og gør med medier skolen farvet.

Ud over de kreative valgfag, har vi også en bred vifte af spændende valgfag indenfor sport og meget andet.
 
Medielinjen: Vi farver skolen i vores mediemiljø - skaber film, billeder og tv til verden.
 
Kunstlinjen: Vi skaber kunst - I vores miljø omkring kunst har du mulighed for at udfolde, udfordre og udvikle din kreative åre.
 
Musiklinjen: Vi elsker musik - I vores miljø omkring musik har du mulighed for at fordybe dig i musikken ved at vælge musiklinjen. Du kan også vælge at få undervisning i det, der lige er dit instrument ... din stemme er også et instrument.

Fokuslinjer 10. klasse

Alle elever i 10. klasse har basisfagene dansk, engelsk, matematik og religion på gymnasieniveau. Målsætningen er gode præstationer ved sommerens afsluttende prøver.
 
Derudover er der mulighed for at vælge fysik og tysk til i et 2-lektioners halvårsfag med formålet at vedligeholde kompetencerne og give indblik i, hvad der kræves på ungdomsuddannelserne.

10Medie

I 10medie ønsker vi, at du tilegner dig handlemuligheder, viden og mod til at blive en aktiv medspiller i det 21. århundredes globale og digitaliserede verden. Derfor arbejder vi med digital læring i medieforløb, hvor du producerer dig frem til viden og kompetencer.
 
Arbejdet med medier spiller hovedrollen. Du skal arbejde med medier som produkt, fx ved at producere en kortfilm og undersøge hvilken rolle medierne spiller i vores liv og samfund. Er du elev i 10medie lærer du at bruge iMovie, Final Cut Pro, Adobe Illustrator, Photoshop og InDesign, WordPress og andre medieprogrammer.
 
I faget verdensborger skal du forholde dig til verden omkring dig. Du får øje på dig selv som verdensborger i en global verden. Du får ny viden og vil blive udfordret til at tage stilling og forholde dig kritisk til de historier, du møder i medierne til daglig.
 
Hvem er du, hvad vil du og hvor er du på vej hen? Det er indholdet i studie, job og personlig udvikling.
Du skal gå fra at være undervisningsparat til at være uddannelsesparat ved at arbejde med dine styrker og udviklingspotentialer. Du lærer, hvordan man skriver ansøgning, CV og går til jobsamtale.
 
Et af højdepunkterne i 10medie er klassens tur til New York – “byen, som aldrig sover”. New York er Wall Street, Manhattan, Frihedsgudinden, Empire State building, Ground Zero og meget mere. Det er storby, med alt hvad det indebærer. Fokus for turen bliver medier, medieproduktioner og faget verdensborger.

10tro

10tro er Grejsdalens Efterskoles svar på en slags Kristendommens ABC. Vi forsøger hele tiden at finde nye, sjove, gode, spændende og udfordrende veje til tro og kristendom.

Vi ønsker grundlæggende at udforske, hvad det vil sige at være kristen i en moderne verden. Vi taler rigtig meget tro og teori i klassens timer, men vi lader os også udfordre af spørgsmålet om, hvordan tro og kristendom kan få praktisk betydning ind i vores liv nu og her. I løbet af skoleåret tager klassen bl.a. på en 2-dages klostertur og en 7-dages outreach til Israel.

Derudover deltager klassen i diverse arrangementer og ture ud af huset, hvor vi bruger og afprøver alt det, vi har lært i 10tro.
Adresse WEB Sociale medier Kort