...

Finderup Efterskole 02

Finderup Efterskole 02

Finderup Efterskole
er også ...


- et stærkt fællesskab, gode venskaber og den enkeltes trivsel

Et stærkt fællesskab, gode venskaber og den enkelte elevs trivsel er noget af det vigtigste på Finderup efterskole. Når det lykkes, har eleverne de bedste forudsætninger for at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt.  Alle elever og medarbejdere er på det samme hold, hvilket betyder, at vi hjælper hinanden med alle opgaver. 

Kok Amok

Her lærer eleverne en masse om sund kost og madlavning. De lærer om tilberedning og god køkkenhygiejne. Deres vigtigste opgave er at lave middag til resten af skolen én dag om ugen.
Ved at involvere eleverne i madlavningen, får de mod til at smage mad, som de ellers ville undgå.
De er også på besøg hos vore leverandører, så de kan se hvor råvarerne kommer fra.

Byg & Anlæg

Det er for de elever der gerne vil lave praktisk arbejde og vedligeholdelse af skolens ydre områder. Eleverne tager havetraktorkørekort og er blandt andet med til at passe på Finderup Bypark. De anlægger fliser, beskærer hække og træer og laver småreparationer på skolens bygninger.

Kunst

Dette fag er i høj grad for dig, som gerne vil arbejde praktisk og konkret, og som har interesse for billedkunst. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og forudsætninger. Eleven vil både møde kendt og ukendt stof i undervisningen, da faget også har til opgave at være øjenåbner og horisontudvider! Undervisningen foregår hovedsageligt i vores kunstlokale, men vi tager også ture ud af huset og arbejder udenfor.
Faget indeholder en høj grad af medbestemmelse indenfor givne rammer.
Eleven vil få sine egne produkter med hjem efter udstilling på skolen. Ind imellem laves der også fælles produkter til udsmykning af skolen.

Auto & Metal

Her er faget for dig der gerne vil have olie på hænderne. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og formåen. I værkstedet arbejder vi med diverse små opgaver, som at vedligeholde skolens havetraktorer og elevernes cykler samt skolens bus. Eleverne lærer at bruge forskellige værktøjer samt at aflevere tingene i forsvarlig stand. 

Musik & Drama

I dette fag griner vi og øver os i at tale højt og turde stå i rampelyset et øjeblik.
Vi laver forberedelser til vores Dramauge (små skuespil), hvor vi øver os i at holde en rolle, også selvom den ligger fjernt fra os. Vi arbejder med lege og øvelser hvor vi trænes i at vise og aflæse følelser. Vi synger gamle og nye sange, lige fra Grundtvig til Burhan G.
Vi lytter til skøn musik og eleverne introduceres for forskellige genrer.
Vi laver samspil med forskellige instrumenter.
Vi leger!

Friluftsliv

Se filmen - den fortæller alt om Friluftsliv på Finderup Efterskole :)

Medier

På medieholdet arbejder vi med medier på mange forskellige niveauer. Det vigtigste er at eleven lykkes med at lave små film, synes det er et meningsfuldt projekt, han/hun er i gang med, føler stolthed over resultatet og får lyst til at fremvise det færdige resultat.
Vi forsøger at klæde eleverne på med en dybere faglig viden om filmiske virkemidler og teknikker.

Håndarbejde

Håndarbejde er et kreativt fag med mange muligheder. Blandt andet syr vi puder og tasker, vi syr og reparerer eget tøj, fremstiller børnetøj og krammedyr, og laver små kreative opgaver med stof, cykelslange, papirklip og ting fra naturen. Kun fantasien sætter grænser.

Træværksted

I træværkstedet arbejder vi med forskellige produkter af træ, blandt andet skydetårne og bord-bænke-sæt. Udgangspunktet er elevens egen interesser og ideer og det er vigtigt, at eleverne oplever glæden ved at bruge hænderne.

Idræt

På idrætslinje gælder det om at bruge kroppen. Vi benytter vores hal, multibane og naturen omkring os til forskellige former for motion. En væsentlig faktor er at arbejde med vores vilje til at ville. Derudover arbejder vi med styrke- og udholdenhedstræning, koordination og mental træning.
Eleverne opfordres til at konkurrere med sig selv og har derfor installeret Endomondo på deres mobiler, så de kan følge med i deres løbstider.

Adresse WEB Sociale medier Kort