...

Blåkilde Efterskole 02

Blåkilde Efterskole 02

Blåkilde Efterskole er også ...


Forberedende til ungdomsuddannelserne

”Livsoplysning” er nedenstående fags krumtap. At være med til at kaste lys over livet her og nu, med skyldig hensyn til hvad den enkelte måtte være særligt interesseret i at få kastet lys over. At få større indsigt i menneskelivet – og måske ane meningen med det. Det er i virkeligheden kernen i al uddannelse.

Vi holder os for øje, at oplysningen om livet skal ske ligeværdigt om det helt nære liv ”her og nu” og om det globale og fremtidige liv, som vi kun kan ane. Det er ”livsoplysning” vi vil – først og sidst.

Vi retter de tre fag mod ungdomsuddannelserne, fordi de er det første målrettede uddannelsesvalg. Det er i løbet af 10. klasse, at man begynder at vælge i hvilken retning, man vil gå i livet. Man skal lære sig selv så godt at kende, at man kan tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse man vil vælge efter 10. klasse - og være forbedret herpå.

Samfunds- og naturfaglig retning

Her bliver verden vendt på hovedet. Du skal prøve at give nogle svar på højaktuelle problemer i verden. Vi går hinanden på klingen og spørger hvorfor og hvordan? Kan naturen, mennesket, kulturen og en kritisk debat give meningsfulde svar?

Her arbejdes der med at højne refleksionerne og samtidig få en grundviden inden for samfundsfaglige, globale og naturfaglige problemstillinger. Der vil i høj grad blive arbejdet tværfagligt og emneorienteret.

Erhvervsfaglig retning

Undervisningen tilrettelægges således, at teoretisk viden kobles sammen med praktiske/håndværksmæssige opgaver eller erhvervsrettede problemstillinger.

Der bliver besøg udefra, og vi tager på ture ”ud af huset”, bl.a. til relevante erhvervs- og uddannelsessteder som fx børnehaver og værksteder.

Vi arbejder emneorienteret med story-lines og projekter, der sætter fokus på fritidsliv, uddannelser, privatøkonomi, at være på en arbejdsplads osv. Klasseundervisning og værkstedsundervisning går hånd i hånd.

Humanistisk- og sproglig retning

Du vil gerne blive bedre til at tænke, til at tænke stort og tænke dig om. Der er mange indtryk og udtryk i verden, og her forsøger vi at sætte begreber på den mangfoldighed og reflektere på et stadigt højere niveau. Du kommer med andre ord til at begribe mere.

Og for at formidle din indsigt til andre skal du kende til retorik og sprog, til hvordan man overfører spændende ideer til klare udtryk på film, i tekster og billeder - eller i et debatprogram.

Interessen er kultur, historie, kristendom, filosofi og etik, kunst og identitet. Vi formidler på dansk og engelsk, og vi styrker din grundlæggende sprogforståelse.

10. Orange

10. Orange omhandler idræts-, håndværks- og musisk/kreative fag og er kun for elever på 10. årgang.

10. Orange adskiller sig fra de almindelige valg– og linjefag ved, at der er tid til fordybelse inden for hvert af de enkelte fagområder. Det er vores mål at eleverne skal erhverve sig teoretisk og praktisk viden inden for de enkelte fagområder. I faget Krop og Motion vil du komme til at bruge din krop på mange måder indenfor mange forskellige aktiviteter, samtidig med at du lærer den bedre at kende både i praksis og på det teoretiske plan.

I faget Natur  og Håndværk bliver du udfordret i at bruge dine hænder til forarbejdning af træ og jern. Samtidig giver dette fag dig mulighed for at komme ud i den friske luft og tilegne dig færdigheder inden for friluftsliv på højt niveau.

I faget Drama og Filosofi vil der undervises i  drama og filosofis muligheder for, at du lærer nye sider af dig selv at kende. (Drama og Filosofi udbydes kun i efteråret).

I faget Performance fordyber vi os både teoretisk og praktisk i musik og drama. Performance udbydes kun i foråret. Kunst og Design vil studere nogle af nutidens store designere og billedkunstnere og arbejde med forskellige teknikker inden for billedkunst og andre håndværksmæssige færdigheder.

Adresse WEB Sociale medier Kort